Automatische incasso formulier

Doorlopende machtiging

Naam: Carpartsdiscount
Adres: Henricuskade 81
Postcode: 2497NB
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
Incassant ID: NL83INGB0005683211
Kenmerk machtiging: Factuurnummer
Reden betaling: Abonnement autobedrijfwebsite.nl / websitevoorgarage.nl






Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Autobedrijfwebsite.nl onderdeel van Carpartsdiscount om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Autobedrijfwebsite.nl onderdeel van Carpartsdiscount
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.