Automatische incasso formulier

  Doorlopende machtiging

  Naam: Carpartsdiscount
  Adres: Henricuskade 81
  Postcode: 2497NB
  Plaats: Den Haag
  Land: Nederland
  Incassant ID: NL83INGB0005683211
  Kenmerk machtiging: Factuurnummer
  Reden betaling: Abonnement autobedrijfwebsite.nl / websitevoorgarage.nl


  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Autobedrijfwebsite.nl onderdeel van Carpartsdiscount om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Autobedrijfwebsite.nl onderdeel van Carpartsdiscount
  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.